Praktische informatie
-> Hoe kunt u zich aanmelden?
-> Wat kost het?
-> Contactgegevens
-> Waar vindt u de praktijk?Werkwijze
-> Hoe ziet de hulpverlening er uit?
-> Wat is mijn aanbod?
-
> Mijn ouders zijn gescheiden.
    Wie helpt mij?

-> Mijn kind pubert! Wat nu?

Contextuele hulpverlening
-> Waar komt het vandaan?
-> Wat is het doel?
-> Voor welke vragen?
-> Voorbeelden


Home
-> Links
concept & layout @ A. Boven

Wie ben ik?
-> Even voorstellen
-> Mijn ervaring
    (Mijn ervaring en registraties)

-> Wat als u niet tevreden bent?Wat is het doel?

Samen met de cliënt zet ik me onder andere in voor relatieherstel tussen ouders en (volwassen) kinderen, maar ook tussen partners.

We zijn als mens verbonden met anderen. Doel van de contextuele hulpverlening is om in vrijheid met anderen verbonden te zijn. Dat betekent dat we inhoud geven aan de relatie, op een manier die voor ons en de ander goed is. Belangrijke anderen zijn de mensen met wie we nu samen leven en degenen uit ons gezin van herkomst.

De verbinding met onze familie werkt openlijk door maar ook in het verborgene.
Openlijk door elkaar te ontmoeten, met elkaar mee te leven en samen belangrijke gebeurtenissen te beleven. In het verborgene door onze waarden en normen, het werk dat we kiezen, hobby’s, interesses en de manier waarop we ons leven invulling geven.

Ondanks de verbinding kunnen familiebanden ook knellen en belemmeren. Als er breuken zijn, is volledig herstel niet altijd haalbaar. Toch is het zinvol om te zoeken naar bronnen die ons kunnen helpen om ons te verbinden. Dikwijls liggen de bronnen dichtbij de breuken.
De contextuele hulpverlening heeft als doel om de banden niet te verbreken. Maar juist om te kijken naar mogelijkheden voor herstel. En te onderzoeken hoe we de band inhoud willen geven.
We doen dit niet alleen voor onszelf, maar juist gericht op volgende generaties. Door patronen die al generaties lang doorgegeven zijn te doorbreken en te vernieuwen.
Hierbij nemen we de waardevolle aspecten mee en proberen we de moeilijke dingen een passende plek te geven.
Het leven is alleen achterwaarts te begrijpen,
maar we zullen het voorwaarts moeten leven

(Soren Kierkegaard)