Praktische informatie
-> Hoe kunt u zich aanmelden?
-> Wat kost het?
-> Contactgegevens
-> Waar vindt u de praktijk?Werkwijze
-> Hoe ziet de hulpverlening er uit?
-> Wat is mijn aanbod?
-
> Mijn ouders zijn gescheiden.
    Wie helpt mij?

-> Mijn kind pubert! Wat nu?

Contextuele hulpverlening
-> Waar komt het vandaan?
-> Wat is het doel?
-> Voor welke vragen?
-> Voorbeelden


Home
-> Links
concept & layout @ A. Boven

Wie ben ik?
-> Even voorstellen
-> Mijn ervaring
    (Mijn ervaring en registraties)

-> Wat als u niet tevreden bent?Waar komt het vandaan?

Het contextuele gedachtegoed is ontwikkeld door I.B. Nagy. Hij is de grondlegger van de relationele ethiek. Hij gaat er vanuit dat we als mens altijd verbonden zijn met anderen. Centraal in de relationele ethiek staat dat we vorm geven aan die verbinding op een voor iedereen goede manier. De contextuele hulpverlening wordt ook wel de familie- of intergenerationele hulpverlening genoemd.

Er is geen plek te bedenken die meer invloed op ons leven heeft dan het gezin waar we vandaan komen. In ons gezin van herkomst leren we leven. We leren er over geven en ontvangen, over verbinding en betrouwbaarheid. Ons gezin heeft invloed op onze studiekeuze en het werk dat we doen. Maar eveneens op de relaties die we aangaan en op de opvoeding van eigen kinderen. Vanuit ons gezin van herkomst nemen we patronen mee die ons helpen om ons leven vorm te geven. Maar deze patronen kunnen ons ook blokkeren.

Tijdens de hulpverlening kijken we terug naar de patronen uit vorige generaties en naar de vraag of en hoe we die patronen aan de toekomstige generaties door willen geven. Kernbegrippen aan de hand waarvan we de patronen onderzoeken zijn geven en ontvangen, loyaliteit en betrouwbaarheid.

Het motto van het leven is “geven en nemen”. Ieder mens moet zowel gever als ontvanger zijn. Wie niet beiden is, is als een boom die geen vrucht draagt.
( rabbi Yitzchak Eisik)